วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

โทษภัยของสุรา

โทษภัยของสุรา
1.เปลืองเงิน
2.เสียเวลา
3.เสียสติ
5.เสียสุขภาพ
6.เสียกิริยา อาการ
7.เสียเพื่อน
8.เสียงาน
9.เสียศีล
10.เสียความน่าเชื่อถือ
(copy เขามา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น