วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

The 5 Cs of Singapore

The 5 Cs of Singapore
1 Cash
2 Car
3 Credit card
4 Condominium
5 membership(s) of Country club
[copy from wikipedia]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น