วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

The 5 Cs of Singapore

The 5 Cs of Singapore
1 Cash
2 Car
3 Credit card
4 Condominium
5 membership(s) of Country club
[copy from wikipedia]

"7c" VS Thai People

คนไทยรุ่นใหม่ มีลักษณะ 7C ดังนี้

1.ใช้บัตรเครดิต (Credit Card)
2. มีรถยนต์ส่วนบุคคล (Car)
3. ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer)
4. ใช้การสื่อสาร (Communication)
5. อยู่คอนโดมีเนียม (Condominium)
6. เป็นสมาชิกสโมสร (Club)
7. ใช้ถุงยางอนามัย (Condom)
[copy เขามา]

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

จำเขามา

ให้เกียรติผู้อื่น ไม่เห็นผิดเป็นชอบ ช่วยเหลือกันและกัน โลกจะน่าอยู่ขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

Robocop's rule

ใครชอบดูหนังเรื่อง Robocop
กฎ ๓ ข้อ ที่ Robo ต้องทำตามก็คือ
1. Serve the public trust
2. Protect the innocent
3. Uphold the law
พอที่จะปรับใช้กับการทำงานภาครัฐ การบริการสาธารณะ ได้บ้างไหมหนอ

ยามมี - ยามจน

ยามมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง
ยามมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา
ยามมั่งมีหมู่มิตรมุ่งมองมา
ยามไม่มี หมูหมาไม่มามอง

โทษภัยของสุรา

โทษภัยของสุรา
1.เปลืองเงิน
2.เสียเวลา
3.เสียสติ
5.เสียสุขภาพ
6.เสียกิริยา อาการ
7.เสียเพื่อน
8.เสียงาน
9.เสียศีล
10.เสียความน่าเชื่อถือ
(copy เขามา)