วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

ยามมี - ยามจน

ยามมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง
ยามมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา
ยามมั่งมีหมู่มิตรมุ่งมองมา
ยามไม่มี หมูหมาไม่มามอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น