วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

"7c" VS Thai People

คนไทยรุ่นใหม่ มีลักษณะ 7C ดังนี้

1.ใช้บัตรเครดิต (Credit Card)
2. มีรถยนต์ส่วนบุคคล (Car)
3. ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer)
4. ใช้การสื่อสาร (Communication)
5. อยู่คอนโดมีเนียม (Condominium)
6. เป็นสมาชิกสโมสร (Club)
7. ใช้ถุงยางอนามัย (Condom)
[copy เขามา]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น