วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

สัตว์ร้าย ๓ ตัว

สัตว์ร้าย ๓ ตัว มีชื่อว่า ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ตัณหา คือ ความอยากเอาอยากเป็น
มานะ คือ ความต้องการใช้อำนาจเหนือผู้อื่น
ทิฏฐิ คือ การเอาความเห็นของตัวเป็นใหญ่
ลูกพี่ของสัตว์ร้ายทั้ง ๓ คือ “อัตตา” หรือตัวตน คือการเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง หรือความเห็นแก่ตัว อัตตานี้เป็นธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดก็จริง แต่อีกด้านหนึ่ง มันรบกวนบีบคั้นจิตใจจนถึงขั้นเป็นพยาธิสภาพ มันเป็นบ่อเกิดของอารมณ์ทางลบต่างๆ เช่น ความวิตกกังวล ความกลัว ความโกรธ ความเกลียด หรือ ก ยกกำลัง ๔ คือ กลัว โกรธ เกลียด กังวล
อารมณ์ทางลบ ๔ ก (ที่จริงมีมากกว่านี้) บ่อนทำลายความสุข และทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ก่อทุกข์ หรือทุกขสัมพันธ์ กับคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน ในที่ทำงาน ในสังคม ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความรุนแรง ตลอดจนสงคราม
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ตัดจากหนังสือ พิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 2 มกราคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น